DKGB

Jernskrot og metalskrot Uniscrap Aalborg

Uniscraps A/S plads for jernskrot og metalskrot i Aalborg, er en af største i Uniscraps A/S regi, pladsen er knudepunktet for produktionen og distributionen i Nordjylland

Uniscrap A/S råder over en 1200 tons Leimbach saks, hvor vi klipper både nyt og gammel jern. Større konstuktioner og komplekse fraktioner, skæres med skærbrænder til salgsklare varer.

Det færdige stålskrot sendes for op mod 90 % vedkommende med skib til stålværker i hele Europa og derfor råder vi over egne havnefaciliteter på Aalborg Havn

I Aalborg har Uniscraps A/S også en kompetent metalafdeling, hvor alle typer for metal analyseres og sorteres med henblik på eksport til metalværker over hele verden.

Udover at Uniscraps betjener industrien og produkthandlen i Nordjylland, er der hos Uniscrap A/S i Aalborg en markant handel med private og mindre håndværkere. Afdelingen ligger central i forhold til bymidten, der findes særlige aflæsningsforhold, der tilgodeser leverancer i personbiler og mindre varerbiler.

Du finder os på nedenstående adresse og finder din lokale kontakt her. 

Uniscrap A/S
Mineralvej 23
9220 Aalborg Ø
Tlf. +45 98 12 15 33