DKGB

Vi køber jernskrot, metaltskrot og metaller - Uniscrap A/S Thisted

Uniscraps afdeling i Nordvestjylland er en meget vigtig brik i kæden, der tilfører skrot til vores virksomhed. Hos Uniscrap A/S ligger vi stor vægt på korrekt genbrug og genanvendelse af de mange forskellige skrottyper. Uniscraps modtagerstationer og oparbejdningscentre er miljøgodkendte.
 
Afdelingen modtager skrot fra håndværksvirksomheder, landmænd og private kunder, der finder vej til den centralt beliggende plads.
På pladsen sorteres jernfraktionerne inden de sendes til vores forarbejdningsanlæg eller direkte til afskibning i vores havneterminaler i Aalborg og Kolding.
 
Afdelingen er koblet direkte op til Uniscraps prissystem, der tilsigter en daglig opdateret prissætning af vores kunders metaller. Metaller sorteres og klargøres til forsendelse world wide.
 
For Uniscrap udgør affaldsmaterialer og skrotmaterialer grundlaget for virksomhedens aktivitet. Materialeleverandørerne (kunderne) spiller en altafgørende rolle for Uniscraps dagligdag og udgør et væsentlig element i genanvendelsesprocessen.

Du finder os på nedenstående adresse og finder din lokale kontakt her. 

Uniscrap A/S
Leopardvej 16
7700 Thisted
Tlf. +45 97 92 03 97