CERTIFICERINGER

Alle Uniscraps afdelinger er miljøcertificerede efter DS/EN ISO 14001:2015 og kvalitetscertificerede efter DS/EN ISO 9001:2015

I Uniscrap A/S vil vi

  • Sikre miljørigtig genvinding, fremme miljørigtige løsninger og forbedringer
  • Levere skrot til aftalt, tid, pris og kvalitet
  • Sikre omkostningseffektiv produktion og håndtering af vores varer
  • Prioritere genanvendelse frem for forbrænding og deponi
  • Under hensyntagen til virksomhedens drift, forebygge forurening, nedbringe den samlede miljøbelastning og beskytte jord, grundvand og overfladevand
  • Fremme og sikre miljørigtige sorteringsmetoder gennem kundevejledning og information.
  • Som minimum at overholde relevante love og myndighedskrav samt andre krav vi har tilsluttet os
  • Fremme miljø- og kvalitetsbevidstheden internt som eksternt gennem dialog.
  • Sikre og vedligeholde en god dialog og et godt samarbejde med kunder og andre interessenter
  • Løbende vedligeholde og forbedre miljø- og kvalitetsledelsessystemet

Du finder vores gældende certifkater her: