DKGB

HMS 

HMS består af gammelt jernskrot med en tykkelse på mindst 3 mm mm og skal overholde et mål på 1,5 x 0,5 x 0,5 meter (LxBXH).

Materialet skal være fri for metaller som kobber, tin, bly, affald i form af vedhæftninger og løst affald som jord, sten etc.

Varen kendes også under benævnelsen 20'er jern eller Klipjern.

Hvis materialet ikke overholder skrotmålet, klippes dette på vores sakse.