SERVICES

Konkurrencedygtige priser på dit jernskrot

HEAVY MELTING SCRAP (HMS) 

Heavy Melting Scrap, også kendt som HMS skrotjern, består af gammelt jernskrot med en tykkelse på mindst 3 mm og skal overholde et mål på 1,50 x 0,50 x 0,50 meter (LxBxH).

For at være kvalificeret som HMS skal materialet være fri for andre metaller, herunder bl.a. kobber, tin, bly og så videre. Materialet skal desuden være frit for affald i form af vedhæftninger, samt diverse stykker løst affald som jord og sten.

Varen kendes også under andre navne, såsom 20’er jern og klipjern.

Hvis jeres materiale ikke overholder skrotmålet som nævnt ovenfor, kan vi klippe dette til på vores sakse.

E3 GAMMELT TYKT STÅLSKROT

E3 jernskrot består af gammelt, tykt stålskrot med godstykkelse på over 6 mm. Det må have en maksimal størrelse på 1,50 x 0,50 x 0,50 meter ( LxBxH).

Denne kvalitet af jernskrot må ikke indeholde armeringsjern og skal være fri for andre former af metaller, såsom tin, bly og kobberholdige emner. Naturligvis må der heller være affald i form af vedhæftninger eller som liggende løst.

Denne form for jernskrot kendes også under andre navne, bl.a. 10’er jern.

Hvis skrotmålene som beskrevet ovenfor ikke overholdes, kan Uniscrap klippe varen på vores stationære sakse, mobile næbsaks eller skære materialet med skærebrænder.

E2 NYT SVÆRT JERNSKROT

E2 består af nyt produktionsskrot, såsom plader, rør, hulprofiler, stangmateriale og mere med en godstykkelse på mindst 4 mm.

Denne kvalitet af jernskrot må ikke indeholde overfladebehandlet stål – herunder primede og forzinkede produkter – og skal desuden også overholde skrotmålet 1,50 x 0,50 x 0,50 cm (LxBxH).

Grundet aktuelle afsætningsforhold, er der en række skærpede krav til den kemiske analyse af denne kvalitet af jernskrot. Vi anbefaler, at du tager kontakt til vores medarbejdere som kan oplyse dig om de dybere detaljer, inden vi indgår en aftale.

Højstyrke- og slidstål er kvaliteter der ikke kan indgå i denne kvalitet.

E2/E8 NYT JERN

Denne kvalitet er et blandingsprodukt af alle former for nyt jern i alle tykkelser.

Kvaliteten skal overholde skrotmålet 1,50 x 0,50 x 0,50cm (LxBxH) og må – i modsætning til kvaliteten E2 nyt svært jernskrot – gerne indeholde overfladebehandlet, malet og coated stål.

Jernskrottet skal naturligvis være fri for alt affald i form af vedhæftninger som plast, træ og så videre, samt alt løst affald som jord, sten m.m.

E5 JERNSPÅNER

For at vi skal godtage dine jernspåner, skal de være rene og fri for affald. Det gælder både affald i form af jord, sten og andet lignende affald, men også i form af andre typer spåner, f.eks. plastikspåner, metal spåner og andet. 

Endvidere må dine jernspåner ikke indeholde støbejernsspåner, da dette er en form for jernskrot helt for sig selv. Hvis du har støbejernsspåner, som du gerne vil sælge, kan disse afsættes, så Uniscrap kan købe og afhente dem separat fra de almindelige jernspåner. 

Endeligt må jernspåner indeholde op til 0,8% fugt. Indeholder de meget mere end det, godtager vi det ikke.

SVÆRT JERN

Denne kvalitet af jernskrot defineres som ulegeret stålskrot med et Mangan (Mn) indhold på over 0,45% men under 0,90%.  Undtagelsesvis – og kun efter aftale med en af Uniscraps medarbejdere – kan du leverer stål med et Mangan indhold på op til 1,40%.

Pladedimensioner: max 400 x 400 mm.

Pakke- og bjælkedimensioner: max 400 x 400 x 500 mm., med et max diagonalt mål på 750 mm.

Stålskrottet må ikke være overfladebehandlet, det vil sige galvaniseret, aluminiseret eller malet på nogen måde. Vi gør dog en undtagelse for jernskrot, som er behandlet med svejseprimer af den ene eller anden art. 

Iblandt din levering af svært jern må der ikke forekomme lukkede beholdere, sammenklemte rør eller lignende. Disse kan nemlig potentielt indeholde væske, og skal derfor fjernes fra leveringen inden den aflhentes.

På samme måde må der ikke forefindes eksplosive stoffer af nogen art, ligesom jernskrottet ikke må udvise et højere niveau af radioaktivitet end normal baggrundsstråling. Hvis dette er tilfældet, godtager vi det ikke.

LET JERN

Let jernskrot defineres som ulegeret stålskrot, med et mangan indhold mellem 0,25% og 0,45%, hvilket typisk findes ved pladetykkelser under 3 mm. Stålskrot med et mangan indhold
under 0,25% kaldes “rent let jern” og kan afsættes særskilt.

Pladedimensioner: max. 400 x 400 mm.
Pakkedimensioner: max. 400 x 400 x 500 mm., med et max diagonalt mål på 750 mm.

Iblandt din levering af jern må der ikke forekomme lukkede beholdere, sammenklemte rør eller lignende, da disse potentielt kan indeholde væske. De skal derfor fjernes fra leveringen inden afhentning.

På samme måde må der ikke forefindes eksplosive stoffer af nogen art, ligesom skrottet ikke må udvise et højere niveau af radioaktivitet end normal baggrundsstråling. Hvis dette er tilfældet, godtager vi det ikke.

SHREDDERFORMATERIALE

Denne fraktion dækker over de mange jernkvaliteter, der indeholder blandinger af affald og andre metaller, der gør dem uanvendelige i vores øvrige fraktioner.

Der tillades et affaldsindhold – fast bundet til jernet – på op til 10%.

Produktet oparbejdes på shredderanlæg, der knuser skrottet og udtager affald og metaller.