DKGB

Let jern

Ulegeret stålskrot, med et Mangan indhold mellem 0,25% og 0,45%, hvilket
typisk findes ved pladetykkelser under 3 mm. Stålskrot med et Mangan indhold
under 0,25% kaldes rent let jern og kan afsættes særskilt.

Pladedimensioner: max. 400 x 400 mm.
Pakker: max. 400 x 400 x 500 mm med max diagonal mål 750 mm.

Der må ikke forekomme lukkede beholdere, sammenklemte rør eller
lignende, som kan indeholde væske.

Der må ikke forefindes eksplosive stoffer af nogen art, ligesom skrot-
tet ikke må udvise højere niveau af radioaktivitet end normal bag-
grundsstråling.