DKGB

Shredderformateriale

Denne fraktion indeholder de jernkvaliteter, der indholder affald og andre metaller,
der gør dem uanvendelige i vores øvrige fraktioner.

Der tillades et affaldsindhold - fast bundet til jernet - på op til 10%.

Produktet oparbejdes på shredderanlæg, der knuser skrottet og udtager affald og metaller.