DKGB

Svært Jern

Ulegeret stålskrot, med et Mangan (Mn) indhold over 0,45% men under 0,90%,
undtagelsesvis - og kun efter aftale - kan der leveres stål med Mn op til 1,40%.

Pladedimensioner: max. 400 x 400 mm.
Pakker og bjælker: max. 400 x 400 x 500 mm med max diagonal mål 750 mm.

Stålskrottet må ikke være overfladebehandlet, dvs. galvaniseret, alu-
miniseret eller malet - undtaget er dog svejseprimere. 

Der må ikke forekomme lukkede beholdere, sammenklemte rør eller
lignende som kan indeholde væske.

Der må ikke forefindes eksplosive stoffer af nogen art, ligesom skrot-
tet ikke må udvise højere niveau af radioaktivitet end normal bag-
grundsstråling.